bao nhiêu electron mang điện tích tổng cộng là -1 C giúp mk vs

Question

bao nhiêu electron mang điện tích tổng cộng là -1 C
giúp mk vs

in progress 0
Ivy 1 năm 2021-09-07T08:18:58+00:00 2 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:20:19+00:00

  $-1,6.10^{-19}(C)$ là điện tích của 1e.

  Vậy $-1(C)$ là điện tích của $\dfrac{1}{1,6.10^{-19}}=6,25.10^{18}$ e.

  0
  2021-09-07T08:20:25+00:00

   -Bạn tham khảo nhé.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )