bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là gì Thế nào là văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể

Question

bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là gì
Thế nào là văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể

in progress 0
Alice 4 tháng 2021-08-24T20:57:15+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:58:44+00:00

  -di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử,văn hóa ,khoa học được lưu truyền bằng trí nhớ ,chữ viết ,được lưu truyền bằng truyền miệng,truyền nghề

  -di sản văn hóa vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử văn hóa khoa học bao gồm di tích lịch sử văn hóa ,danh lam thánh cảnh …

  -bảo vệ tài nguyên thiên nhiên có nghĩa là giữ cho môi trường sạch đẹp ,cân bằng sinh thái ,cải thiện môi trường ,khắc phuc các hậu quả xấu do con người gây ra ;khai thác và sử dụng hợp lí và tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên

  0
  2021-08-24T20:58:53+00:00

  -Bảo vệ môi trường là giữ cho môi trường trong lành,sạch đẹp,đảm bảo cân bằng sinh thái cải thiện môi trường.Ngăn chặn và khắc phục hậu quả xấu do con người gây ra.

  -Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là sử dụng tiết kiệm,khai thác hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên.Tái tạo lại các tài nguyên thiên nhiên có thể tái tạo được

  -Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá nhân, vật thể và không gian văn hóa liên quan, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đồng,

  -Di sản văn hóa vật thể là những nơi,địa danh được hình thành từ lâu đời.Là khung đẹp có thể sờ được

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )