Bất phương trình: |x-3|$\leq$ |2x+1| có nghiệm là: A, [4;+ ∞) B, (- ∞; $\frac{2}{5}$ ] C, [$\frac{2}{5}$ ;4] D, (- ∞;4)

Question

Bất phương trình: |x-3|$\leq$ |2x+1| có nghiệm là:
A, [4;+ ∞) B, (- ∞; $\frac{2}{5}$ ] C, [$\frac{2}{5}$ ;4] D, (- ∞;4)

in progress 0
Caroline 2 tháng 2021-10-21T02:41:07+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T02:43:00+00:00

  Đáp án:

   Bn xem lại đề

  Giải thích các bước giải:

   $|x-3|\leq |2x+1|$

  $(x-3)^2-(2x+1)^2\leq 0$

  $(x-3-2x-1).(x-3+2x+1)\leq 0$

  $(-x-4).(3x-2)\leq 0$

  Tự kẻ bảng xét dấu

  Tập nghiệm của bất pt là :

  $x\in (-\infty;-4]\cup [\dfrac{2}{3};+\infty)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )