“Because each arm of the junction is a transform fault (F), the Karlıova Triple Junction is an F-F-F type junction” là gì? (Ko tra bằng Google Dịch và

Question

“Because each arm of the junction is a transform fault (F), the Karlıova Triple Junction is an F-F-F type junction” là gì? (Ko tra bằng Google Dịch và không tra bất cứ ứng dụng nào liên quan đến Google Dịch nha!)

in progress 0
Emery 1 năm 2021-07-17T17:11:16+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T17:12:35+00:00

  Giải thích

  Because each arm of the junction : Bởi vì mỗi nhánh của đường giao nhau

  is a transform fault (F) : là một lỗi biến đổi (F)

  the Karlıova Triple Junction is an F-F-F type junction : Giao lộ Ba Karlıova là một đường giao nhau kiểu F-F-F

  ⇒ Câu trện dịch là bởi vì mỗi nhánh của đường giao nhau là một lỗi biến đổi (F) , giao lộ Ba Karlıova là một đường giao nhau kiểu F-F-F

  chúc bạn học tốt , nocopy

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )