Bệnh máu khó đông ở người do gen đột biến lặn trên NST X. Một phụ nữ mang gen bệnh thể dị hợp lấy người chồng khoẻ mạnh bình thường. Khả năng con tra

Question

Bệnh máu khó đông ở người do gen đột biến lặn trên NST X. Một phụ nữ mang gen bệnh thể dị hợp lấy người chồng khoẻ mạnh bình thường. Khả năng con trai của họ như thế nào về bệnh này?

in progress 0
Katherine 2 tuần 2021-11-22T11:47:32+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T11:48:37+00:00

  Đáp án:

  50% bị bênh : 50% không bị bệnh

  Giải thích các bước giải:

   

   

  benh-mau-kho-dong-o-nguoi-do-gen-dot-bien-lan-tren-nst-mot-phu-nu-mang-gen-benh-the-di-hop-lay-n

  0
  2021-11-22T11:49:12+00:00

  Đáp án:

  50% con trai của họ bị bệnh: 50% con trai bình thường

  Giải thích các bước giải:

  Giả sử A- bình thường; a- bị bệnh

  Người vợ dị hợp có kiểu gen: XAXa

  Người chồng bình thường có kiểu gen: XAY

  Cặp vợ chồng: XAXa × XAY → Sinh con trai: XAY:XaY

  →50% con trai của họ bị bệnh: 50% con trai bình thường

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )