Bệnh mù màu ở người do đột biến gen lặn trên NST X quy định. Một phụ nữ không bị bệnh mù màu có bố mẹ bình thường nhưng có người em trai bị bệnh lấy n

Question

Bệnh mù màu ở người do đột biến gen lặn trên NST X quy định. Một phụ nữ không bị bệnh mù màu có bố mẹ bình thường nhưng có người em trai bị bệnh lấy người chồng bình thường, họ sinh được một con trai đầu lồng. Xác suất để đứa con trai này bị bệnh là

in progress 0
Julia 1 tháng 2021-10-28T20:37:21+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T20:38:28+00:00

  quy ước: M: bình thường   m:mù màu

  kiểu gen của người vợ: 1/2$X^{M}$ $X^{M}$  hoặc 1/2$X^{M}$ $X^{m}$

  kiểu gen của người chồng: $X^{M}$ Y

  sinh được một con trai đầu lòng Xác suất để đứa con trai này bị bệnh là:

  $\frac{1}{2}$ ×$\frac{1}{2}$=$\frac{1}{4}$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )