biến đổi các nước DNA sau chiến tranh thế giới thứ 2 đến nay, biến đổi lớn nhất, vì sao

Question

biến đổi các nước DNA sau chiến tranh thế giới thứ 2 đến nay, biến đổi lớn nhất, vì sao

in progress 0
Melody 6 ngày 2021-09-09T14:24:35+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:25:44+00:00

  – Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á nổi dậy giành chính quyền và tiến hành cuộc đấu tranh chống các cuộc chiến tranh xâm lược trở lại của các nước đế quốc. Đến giữa những năm 50 của thế kỷ XX, các nước ĐNA lần lượt giành được độc lập…

  – Sau khi giành được độc lập, các nước ĐNA đi vào con đường phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và đến cuối những năm 70 của thế kỷ XX, nền kinh tế nhiều nước ĐNA đã có sự chuyển biến mạnh mẽ và đạt được sự tăng trưởng cao như Xin-ga-po trở thành con rồng châu Á, Ma-lai-xi-a, Thái Lan.

  – Từ 1967, một số nước ĐNA như In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po, Thái Lan đã lập ra tổ chức ASEAN để cùng nhau hợp tác phát triển, hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài.

  -chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế, đồng thời xây dựng một khu vực ĐNA hòa bình, ổn định để cùng nhau phát triển.

  * Trong các biến đổi trên, thì việc giành độc lập của các nước ĐNA là quan trọng nhất. Bởi vì đây là nền tảng để phát triển kinh tế, văn hóa, chính trị- xã hội và tiến hành hợp tác phát triển.

  0
  2021-09-09T14:25:57+00:00

  Trong các biến đổi , thì việc giành độc lập của các nước ĐNA là quan trọng nhất. Bởi vì đây là nền tảng để phát triển kinh tế, văn hóa, chính trị- xã hội và tiến hành hợp tác phát triển.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )