Biến đổi khí hậu toàn cầu có ảnh hưởng như thế nào đến KT-XH nước ta

Question

Biến đổi khí hậu toàn cầu có ảnh hưởng như thế nào đến KT-XH nước ta

in progress 0
Jasmine 3 tuần 2021-08-21T16:51:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T16:52:56+00:00

  Biến đổi khí hậu hoàn toàn có ảnh hưởng đến: 

  -Làm cho lượng nước biển dâng lên một cách nhanh chóng gây ra những hậu quả khó lườn đến việc khai thác thủy hải sản, và khoáng sản nước ta. 

  -Làm cho việc khai thác và bảo vệ rừng hay những loài động vật quý hiếm của nước ta cx giảm dần

  -Giảm năng suất lao động hay khả năng sản xuất xuất khẩu của nước ta

  0
  2021-08-21T16:53:17+00:00

  `=>` Biến đổi khí hậu toàn cầu có ảnh hưởng đến `KT-XH` nước ta:

  `-` Khi biến đổi khí hậu thì các ngành lĩnh vực cũng bị thay đổi. 

  `-` Việt Nam là nước chịu thiệt hại nặng nề nhất về biến đổi khí hậu.

  `-` Được chứng mình qua nước ta là nước chịu thiệt hại tính trên GDP cao nhất.

  `-` Biến đổi khí hậu còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến nông nghiệp.

  `-` Nhiều địa phương bị mất trắng mùa màng.

  `-` Rừng nước ta bị suy thoái nghiêm trọng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )