Biến đổi trên một cặp nuclêôtit của gen phát sinh trong nhân đôi ADN được gọi là A. Đột biến thay thế 1 cặp nu B. Đột biến gen C. Thể đột biến D. Đột

Question

Biến đổi trên một cặp nuclêôtit của gen phát sinh trong nhân đôi ADN được gọi là
A. Đột biến thay thế 1 cặp nu
B. Đột biến gen
C. Thể đột biến
D. Đột biến thêm hoặc mất 1 cặp nu

in progress 0
Rose 2 tuần 2021-08-31T13:28:17+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T13:29:18+00:00

  Biến đổi trên một cặp nuclêôtit của gen phát sinh trong nhân đôi ADN được gọi là

  A. Đột biến thay thế 1 cặp nu

  B. Đột biến gen

  C. Thể đột biến

  D. Đột biến thêm hoặc mất 1 cặp nu

   Giải thích: Biến đổi trên một cặp nuclêôtit của gen phát sinh trong nhân đôi ADN được gọi là đột biến gen ( còn gọi là đột biến điểm)

  0
  2021-08-31T13:30:04+00:00

  Đáp án: B. Đột biến gen.

  : đột biến gen liên quan đến một cặp nuclêôtit gọi là ‘đột biến điểm'( Biến đổi trên một cặp nuclêôtit của gen phát sinh trong nhân đôi ADN)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )