Biện pháp bảo vệ tài nguyên đất?? Ai giúp với ạ!!! Cần gấp!!

Question

Biện pháp bảo vệ tài nguyên đất??
Ai giúp với ạ!!! Cần gấp!!

in progress 0
Peyton 3 tuần 2021-08-16T16:46:16+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:47:19+00:00

  – Đối với vùng đồi núi:
  + Áp dụng tổng thể các biện pháp thủy lợi, canh tác để hạn chế xói mòn trên đất dốc.
  + Sử dụng các biện pháp nông – lâm kết hợp để cải tạo đất hoang, đồi núi trọc.
  + Bảo vệ rừng và đất rừng, tổ chức định canh, định cư cho dân cư miền núi.

  – Đối với vùng đồng bằng:
  + Cần có biện pháp quản lí chặt chẽ và có kế hoạch mở rộng diện tích đất nông nghiệp.
  + Cùng với việc thâm canh, cần canh tác hợp lí, chống thoái hóa đất; bón phân cải tạo đất thích hợp.
  + Chống ô nhiễm đất do chất độc hóa học, thuốc trừ sâu…

  0
  2021-08-16T16:48:13+00:00

  Biện pháp bảo vệ tài nguyên đất:

  -Trồng cây gây rừng để chống xói mòn đất.

  -Giữ đất không nhiễm mặn, không bị khô hạn.

  -Làm tăng lượng mùn và nâng cao độ phì cho đất.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )