Biện pháp khắc phục mùa mưa và mùa khô

Question

Biện pháp khắc phục mùa mưa và mùa khô

in progress 0
Adalyn 1 tháng 2021-08-13T13:45:39+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:46:51+00:00

  Biện pháp 

   Chỉ đạo Ban Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các cấp thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban thường xuyên trong mùa mưa

  -Tích cực dự trữ nhước ngọt 

  -Các địa phương phải báo cáo kịp thời về tình hình mưa, bão, lốc xoáy, thiên tai trên địa bàn về tỉnh.

  xin ctlhn nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )