Biết 1 mol kim loại A nặng bằng 2 mol khí O2 Hãy xác định kim loại A

Question

Biết 1 mol kim loại A nặng bằng 2 mol khí O2 Hãy xác định kim loại A

in progress 0
Sadie 1 tuần 2021-12-07T19:07:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:08:49+00:00

                                                                          Đáp án

   

   1 Mol A= 2 mol O2

  =>1 Mol O2 = 16*2=32g

  =>2 Mol O2 = 32*2=64g = 1mol A

  => A là Cu (đồng)

  0
  2021-12-07T19:08:52+00:00

   1 Mol A= 2 mol O2

  =>1 Mol O2 = 16*2=32g

  =>2 Mol O2 = 32*2=64g = 1mol A

  => A là Cu (đồng)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )