Biết 1 mol nguyên tử sắt có khối lượng bằng 56g, 1 nguyên tử sắt có 26 electron. Số hạt electron có trong 5,6g sắt là

Question

Biết 1 mol nguyên tử sắt có khối lượng bằng 56g, 1 nguyên tử sắt có 26 electron. Số hạt electron có trong 5,6g sắt là

in progress 0
Allison 3 tuần 2021-07-09T22:56:35+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:57:49+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta có : nFe = m/M = 5,6/56 = 0,1 (mol) 

  1 mol sắt = N nguyên tử sắt = 6,022.10^23

  => 0,1 mol sắt = 0,1 .6,022.10^23 =6,022 .10^22 (nguyên tử)

  Số electron trong 5,6 g sắt là : 

  6,022.1^22 .26 =1,56572.10^24 ( electron) 

  Nocopy 

  @gladbach

  0
  2021-07-09T22:58:34+00:00

  Số mol sắt là

  5,6/56=0,1mol

  0,1 mol sắt có số nguyên tử sắt là

  0,1.6,022.$10^{23}$=6,022.$10^{22}$ nguyên tử

  Số hạt electron có trong 1 nguyên tử sắt là

  6,022.$10^{22}$.26=1,5657.$10^{24}$ electron

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )