Biết 4x(4x+3)A=-4x.(-5x).(4x+3) . Khi đó biểu thức A là a)−5x b) 5x(4x+3) c) -5x(4x+3) d)5x chi can chon thoi

Question

Biết 4x(4x+3)A=-4x.(-5x).(4x+3) . Khi đó biểu thức A là
a)−5x
b) 5x(4x+3)
c) -5x(4x+3)
d)5x
chi can chon thoi

in progress 0
Anna 1 năm 2021-07-24T18:00:27+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T18:01:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `4x(4x+3)A=-4x.(-5x).(4x+3)`

  `<=>4x(4x+3)A=4x(4x+3).5x`

  `=>A=5x`

  0
  2021-07-24T18:02:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   ta có: 4x.(4x +3).A =-4x.(-5x) .(4x +3)

  ⇒$\frac{4x.(4x+3)}{4x.(4x+3}$  .A =-5x

  ⇔ -1.A =-5x

  ⇔5x =A

  Vậy ta chọn D . A=5x

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )