Biết 7,5 lít dầu hỏa cân nặng 5,7 kg . Hỏi có bao nhiêu lít dầu hỏa nếu chúng cân nặng 76 kg ?

Question

Biết 7,5 lít dầu hỏa cân nặng 5,7 kg . Hỏi có bao nhiêu lít dầu hỏa nếu chúng cân nặng 76 kg ?

in progress 0
Reese 6 ngày 2021-12-04T09:08:25+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T09:09:34+00:00

  Lời giải:

  1l dầu hỏa cân nặng số kg là :

        $5,7 : 7,5 = 0,76$ ( kg ) 

  76 kg có số lít dầu hỏa là :

        $76 : 0,76 = 100$ ( lít )

  Đáp số : $100l$ dầu hỏa .

  Học tốt !!!

  ——–Pikachu2009 + Học để làm gì ?——–

   

  0
  2021-12-04T09:10:05+00:00

  Hướng dẫn trả lời:

  Tóm tắt:

  $\text{7,5 lít nặng: 5,7 kg.}$

  $\text{76 kg: … ? (lít).}$

  Bài giải:

  $\text{Số kg 1 lít dầu hỏa nặng là:}$

  $\text{5,7 ÷ 7,5 = 0,76 (kg).}$

  $\text{Số lít dầu có nếu chúng nặng 76 kg là:}$

  $\text{76 ÷ 0,76 = 100 (lít).}$

  Đáp số:

  $\text{100 lít.}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )