Biết 7 phần 10 số học sinh của một lớp học là 21 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh

Question

Biết 7 phần 10 số học sinh của một lớp học là 21 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh

in progress 0
Bella 2 tháng 2021-09-22T14:40:56+00:00 2 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-22T14:42:05+00:00

  lớp đó có số hs là:

  21* $\frac{10}{7}$ = 30

  0
  2021-09-22T14:42:28+00:00

  Lời giải:

  Lớp học đó có số học sinh là:

  \(21:\dfrac{7}{{10}} = 30\) (học sinh)

  Đáp số: 30 học sinh.

  Giải thích:

  $\dfrac7{10}$ số học sinh cả lớp là 21 học sinh, tức là số học sinh cả lớp chia làm 10 phần bằng nhau thì 21 học sinh là 7 phần như thế.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )