Biết 75% của một số là 195 . Vậy 10% của số đó là bao nhiêu

Question

Biết 75% của một số là 195 . Vậy 10% của số đó là bao nhiêu

in progress 0
Kennedy 1 năm 2021-08-07T18:40:36+00:00 2 Answers 23 views 0

Answers ( )

  1
  2021-08-07T18:42:22+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  10% của số đó là :

  195 : 75% × 10 = 26

  Đáp số : 26 . 

  0
  2021-08-07T18:42:33+00:00

  Số đó là:

  195 : 75 x 100 = 260

  10% của số đó là:

  260 x 10 : 100 = 26

  Đáp số: 26

  HOK TỐT

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )