biet b khác +-3a và 6a^2-15ab+5b^2=o tính Q=2a-b/3a-b +5b-a/3a+b

Question

biet b khác +-3a và 6a^2-15ab+5b^2=o tính Q=2a-b/3a-b +5b-a/3a+b

in progress 0
Lydia 1 tháng 2021-08-11T04:20:09+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:21:55+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có : $Q=\dfrac{2a-b}{3a-b}+\dfrac{5b-a}{3a+b}=\dfrac{\dfrac{2a}{b}-1}{\dfrac{3a}{b}-1}+\dfrac{5-\dfrac{a}{b}}{\dfrac{3a}{b}+1}$

  Đặt $\dfrac ab=x\to Q=\dfrac{2x-1}{3x-1}+\dfrac{-x+5}{3x+1}=\dfrac{3x^2+15x-6}{9x^2-1}$

  Ta có :
  $6a^2-15ab+5b^2=0$ 

  $\to 6x^2-15x+5=0\to 15x=6x^2+5\to Q=\dfrac{3x^2+6x^2+5-6}{9x^2-1}=\dfrac{9x^2-1}{9x^2-1}=1$

  $\to Q=1$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )