Biết độ dài ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với 2;4;6. Tính độ dài mỗi cạnh của một tam giác đó, biết rằng cạnh nhỏ nhất ngắn hơn cạnh lớn nhất 12m. Gi

Question

Biết độ dài ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với 2;4;6. Tính độ dài mỗi cạnh của một tam giác đó, biết rằng cạnh nhỏ nhất ngắn hơn cạnh lớn nhất 12m.
Giúp em với

in progress 0
Rose 1 tháng 2021-08-07T20:17:37+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T20:18:40+00:00

  Đáp án:3 cạnh của tam  giác là 6m; 12m; 18m

    

  Giải thích các bước giải:

   Gọi độ dài 3 cạnh của tam giác lần lượt là: a,b,c (m)

  Do 3 cạnh tỉ lệ với 2;4;6 và cạnh nhỏ nhất ngắn hơn cạnh lớn nhất 12m nên: c-a=12

  Áp dụng t.c dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  $\begin{array}{l}
  \frac{a}{2} = \frac{b}{4} = \frac{c}{6} = \frac{{c – a}}{{6 – 2}} = \frac{{12}}{4} = 3\\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  a = 3.2 = 6\left( m \right)\\
  b = 3.4 = 12\left( m \right)\\
  c = 3.6 = 18\left( m \right)
  \end{array} \right.
  \end{array}$

  Vậy 3 cạnh của tam  giác là 6m; 12m; 18m

  0
  2021-08-07T20:19:05+00:00

  Đáp án:

  Gọi độ dài ba cạnh là ` a ; b; c` ta có tỉ lệ

  ` a/2 = b/4 = c/6`

  Và `  c – a  = 12`

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có

  ` a/2 = c/6 = (c-a)\(6-2) = 12/4 = 3`

  ` => a = 3.2 = 6`

  ` => b = 2.4 = 8`

  ` => c = 3.6 = 18` 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )