BIẾT ĐƯỢC K/N KHÍ ÁP TRÊN TĐ, K/N GIÓ. CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT ĐỌ TRUNG BÌNH NĂM CỦA 1 ĐỊA PHƯƠNG GIÚP MÌNH VỚI Ạ, MAI THI. AI TRẢ LỜI TRƯỚC CHO HÂY NHẤT

Question

BIẾT ĐƯỢC K/N KHÍ ÁP TRÊN TĐ, K/N GIÓ.
CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT ĐỌ TRUNG BÌNH NĂM CỦA 1 ĐỊA PHƯƠNG
GIÚP MÌNH VỚI Ạ, MAI THI. AI TRẢ LỜI TRƯỚC CHO HÂY NHẤT NHÁ❤❤❤

in progress 0
Quinn 1 tháng 2021-07-27T02:29:51+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T02:31:14+00:00

  Khái niệm khí áp : sức ép rất lớn lên bề mặt trái đất . Sức ép đó gọi là khí áp.

  Dụng cụ đo : Khí áp kế

  Có `3` loại đai áp thấp , `4` đai áp cao

  Khí áp được phân bố trên trái đất thành các đai khí áp thấp ,khí áp cao từ xích đạo về hai cực.

  Khái niệm về gió : Không khí luôn luôn chuyển ddoongnj từ nơi áp cao về nơi áp thấp , sự  chuyển động của không khí sinh ra gió.

  Có `3` loại gió chính :

  +Gió Tây ôn đới

  +Gió Tín Phong

  +Gió Đông Cực

  CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT ĐỌ TRUNG BÌNH NĂM CỦA 1 ĐỊA PHƯƠNG là :

  Tổng lượng mưa trung bình trong vòng 12 tháng ( đơn vị mm/năm )

  0
  2021-07-27T02:31:34+00:00

  K/n : Khí áp là sức ép của khí quyển lên bề mặt Trái Đất 

  K/n : Gió được sinh ra do sự chuyển động của không khí 

  – Tổng cộng lương mưa của 12 tháng

  – Lượng mưa TB = lượng mưa của các năm ( đơn vị mm ) 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )