biết được nội dung chính các hiệp ước triều đình Huế kì với Pháp (1858 -1884

Question

biết được nội dung chính các hiệp ước triều đình Huế kì với Pháp (1858 -1884

in progress 0
Anna 1 năm 2021-09-25T15:45:07+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-25T15:46:45+00:00

  Nội dung hiệp ước Hác Măng (1883):

  • Triều đình Huế thừa nhận sự bảo hộ của nước Pháp ở Bắc Kì và Trung Kì, cắt tỉnh Bình Thuận vào Nam Kì thuộc Pháp
  • Cắt ba tỉnh Thanh – Nghệ – Tĩnh sát nhập vào Bắc Kì.
  •  Triều đình Huế chỉ được cai quản ở Trung Kì,nhưng mọi việc đều phải thông qua viên khâm sứ Pháp ở Huế
  • Công sứ Pháp ở các tỉnh Bắc Kì thường xuyên kiểm soát mọi công việc của quan lại triều đình, nắm các quyền trị an và nội vụ.
  • Mọi việc giao thiệp với nước ngoài do người Pháp nắm.
  • Triều đình Huế rút toàn bộ quân ở Bắc Kì về Trung Kì

   Pháp lại kí với triều đình Huế bản hiệp ước Patơ nốt (1884) vì:

   Sau hiệp ước 1883, nhân dân cả nước một mặt phẫn nộ trước thái độ đầu hàng của triều nguyễn, mặt khác càng căm thù quân xâm lược Pháp nên sôi nổi đứng lên kháng chiến. 

   Trước hoàn cảnh đó, chính quyền thực dân Pháp chủ trương làm dịu bớt tình hình căng thẳng của nhân dân và tỏ ra rộng lượng với triều đình để lấy lòng vua quan phong kiến bù nhìn nên đã dẫn đến việc kí kết hiệp ước Pa – tơ – nốt ngày 6/6/1884

  0
  2021-09-25T15:46:49+00:00

  Các hiệp ước mà triều đình lần lượt kí với Pháp:

  – Hiệp ước Nhâm Tuất ( 1862) :

  + Nhượng cho Pháp 3 tỉnh miền Đông Nam Kì

  + Cho Pháp tự do truyền đạo

  + Bồi thường chiến phí cho Pháp.

  – Hiệp ước Giáp Tuất ( 1874) : Pháp sẽ rút quân khỏi Bắc Kì và 6 tình Nam Kì hoàn toàn thuộc Pháp.

  – Hiệp ước Hác – Măng ( 1883) : Triều đình Huế thừa nhận sự bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì và Trung Kì . Cắt tỉnh Bình Thuận ra khỏi Trung Kì để nhập vào Nam Kì thuộc Pháp.

  – Hiệp ước Pa – tơ – nốt ( 1884) : Có nội dung cơ bản giống hiệp ước Hác – măng , chỉ trả lại tỉnh Bình Thuận cho Trung Kì.

  $no copy$

  #Trang Huyen

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )