biết giá tiền 1kg nhãn đắt gấp đôi giá tiền 1kg ổi. Tính xem số tiền mua 10 thùng nhãn sẽ mua được bao nhiêu thùng ổi biết mỗi thùng nhãn có 14kg và m

Question

biết giá tiền 1kg nhãn đắt gấp đôi giá tiền 1kg ổi. Tính xem số tiền mua 10 thùng nhãn sẽ mua được bao nhiêu thùng ổi biết mỗi thùng nhãn có 14kg và mỗi thùng ổi có 10kg

in progress 0
Reese 3 tháng 2021-09-15T19:49:44+00:00 2 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T19:50:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi a là giá tiền 1kg ổi thì giá tiền 1kg nhãn là 2a(a>0)

  Gọi x là số thùng ổi cần tìm.

  Vì giá tiền và số kg là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có:

  10.x.a = 14.10.2a

  ⇒ x = (14.10.2a):(10.a)

  ⇒ x – 28 (thùng)

  Vậy ta mua được 28 thùng ổi

  0
  2021-09-15T19:51:12+00:00

  xin 5 sao  ạ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )