biết không khí ở điều kiện bình thường,khi được tăng thêm 1°c,sẽ tăng thêm 1/273 thể tích ban đầu của nó.hãy tính thể tích của một lượng không khí ở 2

Question

biết không khí ở điều kiện bình thường,khi được tăng thêm 1°c,sẽ tăng thêm 1/273 thể tích ban đầu của nó.hãy tính thể tích của một lượng không khí ở 20°c,biết thể tích của lượng không khí này ở 0°c là 10lít
Giúp mình câu này với nha!

in progress 0
Katherine 2 tháng 2021-10-24T20:13:36+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T20:15:28+00:00

  Khi tăng lên 1°C sẽ tăng thêm 1/273, thể tích ban đầu của nó.Nên thể tích của lượng ko khí ở 20°C là:

  10+20.1/273=2750/272.

  CHÚC BN HC TỐT NHOA ????

   

  0
  2021-10-24T20:15:29+00:00

  Do khi được tăng thêm 1°C,sẽ tăng thêm 1/273 thể tích ban đầu của nó nên thể tích của lượng không khí ở 20°C là: 10+20.1/273=2750/273=10,07(lít)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )