biết x là ước của 48 và x chia hết cho 6. Tìm x

Question

biết x là ước của 48 và x chia hết cho 6. Tìm x

in progress 0
Kylie 1 năm 2021-07-12T00:05:09+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T00:06:11+00:00

  Đáp án:

  $x =$ {$±6;±12;±24;±48$}

  Giải thích các bước giải:

  $Ư(48)=$ {$±1;±2;±3;±4;±6;±8;±12;±16;±24;±48$}

  $Ư(48) \vdots 6=${$±6;±12;±24;±48$}

  $⇒ x =$ {$±6;±12;±24;±48$}

  0
  2021-07-12T00:06:14+00:00

  x ∈ Ư (48)

  x:6

  ⇒x∈{6;12;24;30;18;36;49;42}

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )