Biết phê phán, đấu tranh với những hành vi đi ngược lại với lợi ích quốc gia, dân tộc. Lấy ví dụ dẫn chứng:

Question

Biết phê phán, đấu tranh với những hành vi đi ngược lại với lợi ích quốc gia, dân tộc.
Lấy ví dụ dẫn chứng:

in progress 0
Maya 1 tháng 2021-09-01T22:07:33+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T22:09:03+00:00

  + ăn hối lộ gây tranh cãi lục đục nội bộ bộ máy nhà nước gây thiệt hại về chính sách kinh tế .

  + vì đông tiền mà thông đồng với nước ngoài bán nước hãm hại chính quyền.

  + chốn thuế ko chịu nộp thuế gây thiệt thu ngân sách nhà nước .

  + phá hoại của công như rừng phòng hộ và hủy hoại môi trường công cộng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )