Biết phương trình x^4-3mx^2+m^2+1 có 4 nghiệm phân biệt x1,x2,x3,x4. Tính M= x1+x2+x3+x4+x1*x2*x3*x4

Question

Biết phương trình x^4-3mx^2+m^2+1 có 4 nghiệm phân biệt x1,x2,x3,x4. Tính M= x1+x2+x3+x4+x1*x2*x3*x4

in progress 0
Daisy 3 tháng 2021-08-31T02:54:12+00:00 1 Answers 23 views 0

Answers ( )

  -1
  2021-08-31T02:55:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )