biết rằng x+2=0 và (x+2)(ax-4)=0 tương đương nhau tìm a

Question

biết rằng x+2=0 và (x+2)(ax-4)=0 tương đương nhau tìm a

in progress 0
Aubrey 1 giờ 2021-09-07T08:06:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:08:01+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

   Vì 2 phương trình trên tương đương nhau, nên có cùng tập nghiệm.

  `x+2=0`

  `<=>x=-2`

  Thay `x=-2` vào phương trình `(x+2)(ax-4)=0`

  `<=>(-2+2)(-2a-4)=0`

  `<=>0=0` `text{( Luôn đúng )}`

  Vậy `a` sẽ nhận mọi giá trị `(a∈RR)`

  0
  2021-09-07T08:08:41+00:00

  @SANGOFFICIAL

  Đặt Pt x+2=0 là (*)
         pt (x+2)(ax-4)=0 là (1)

  Pt (*) ⇔x=-2

  Để Pt (1)⇔Pt (*) thì

  Pt (1) ⇔ (-2+2)(a×(-2)-4)=0

            ⇔-4×(-2a-4)=0

            ⇔ -2a=4

            ⇔a=-2

  Vậy a=-2 thì Pt (1) ⇔ với pt (*)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )