Biết rằng đường thẳng y=-x+2 cắt parabol y=x² tại hai điểm . Tọa độ các giao điểm là: A . (1;1)và(-2;4) B . (1;1) và (2;4) C . (-1;1)

Question

Biết rằng đường thẳng y=-x+2 cắt parabol y=x² tại hai điểm . Tọa độ các giao điểm là:
A . (1;1)và(-2;4) B . (1;1) và (2;4) C . (-1;1) và(-2;4)
D . (-1;1) và (2;4).
(Giải thích vì sao ra nha)
Giúp mình vs ạ.
Mình gấp lắm
Mình vote 5*

in progress 0
Raelynn 3 tuần 2021-09-06T03:43:42+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T03:44:44+00:00

  Pt hoành độ giao điểm

  \(x^2=-x+2\\\leftrightarrow x^2+x-2=0\)

  Vì hai đường thẳng cắt nhau tại 2 điểm phân biệt

  \(\to \Delta=1^2-4.1.(-2)=9>0\)

  \( x=-2\quad or\quad x=1\)

  \(\to y=4\quad or\quad y=1\)

  \(\to \) Tọa độ giao điểm (-2;4);(1;1)

  0
  2021-09-06T03:45:16+00:00

  Đáp án: chọn A

   

  Giải thích các bước giải:

   Xét phương trình hoành độ giao điểm: 

      `x²=-x+2`

  `<=> x²+x-2=0`

  `<=>`\(\left[ \begin{array}{l}x=-2\\x=1\end{array} \right.\) 

  Với `x=-2 => y=(-2)² =4`

  Với `x=1=>y=1²=1`

  Vậy toạ độ các giao điểm là `(-2;4),(1;1)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )