biết rằng lấy 1 số chia cho 9 được 112 dư 2. hỏi số đó chia cho 5 thì được thương là bao nhiêu ?

Question

biết rằng lấy 1 số chia cho 9 được 112 dư 2. hỏi số đó chia cho 5 thì được thương là bao nhiêu ?

in progress 0
Maria 2 ngày 2021-09-27T20:14:59+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T20:16:30+00:00

  gọi số đó là x

  x ÷ 9 = 112 dư 2

  (x – 2) ÷ 9 = 112

  (x – 2) = 112 × 9 = 1008

  x = 1008 + 2 = 1010

  x ÷ 5 = 202

  0
  2021-09-27T20:16:37+00:00

  Số đó là: 

  `112 × 9 + 2 = 1010`

  Ta có: `1010 : 5 = 202` (dư `0)`

  Vậy số đó chia `5` dư `0`

  (Chúc bạn học tốt)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )