biết rằng sắt có thể bị nam châm hút,có khối lượng riêng D=7,8g/cm^3 ; NHÔM có D=2,7g/cm^3 và gỗ tốt (coi như là zenlulozơ) có D=0,8 g/cm^3 . Hãy nói

Question

biết rằng sắt có thể bị nam châm hút,có khối lượng riêng D=7,8g/cm^3 ; NHÔM có D=2,7g/cm^3 và gỗ tốt (coi như là zenlulozơ) có D=0,8 g/cm^3 . Hãy nói cách làm đẻ tách chất riêng mỗi chất trong hỗn hợp vụn rất nhỏ 3 chất

in progress 0
Vivian 1 giờ 2021-09-08T23:40:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T23:41:43+00:00

  Đáp án:

   

  đầu tiên dùng nâm châm hút vụn sắt còn lại vụn nhôm và vụn gổ

  sau đó bỏ vụn nhôm và gổ vào nước nhôm chìm , gổ nổi 

   

  0
  2021-09-08T23:42:01+00:00

  để tách sắt ra khỏi hỗn hợp ta lấy nam châm vào hút.

  để tách riêng nhâm và gỗ ta bỏ hỗn hợp này vào nước: Nhôm sẽ chìm xuống và gỗ sẽ nổi lên.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )