Biết rằng y1 tỉ lệ thuận với x1 theo hệ số tỉ lệ a (a khác 0); y2 tỉ lệ thuận với x2 theo hệ số tỉ lệ k. hỏi y1 – y2 có tỉ lệ thuận với x1 – x2 không

Question

Biết rằng y1 tỉ lệ thuận với x1 theo hệ số tỉ lệ a (a khác 0); y2 tỉ lệ thuận với x2 theo hệ số tỉ lệ k. hỏi y1 – y2 có tỉ lệ thuận với x1 – x2 không. Nếu có hệ số tỉ lệ là bao nhiêu?

in progress 0
Charlie 1 tháng 2021-08-03T23:18:09+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T23:19:54+00:00

  +) vì \({y_1}\) tỉ lệ thuận với \({x_1}\) theo hệ số tỉ lệ \(a\)

  Ta có: \({y_1} = a\,{x_1}\)

  +) \({y_2}\) tỉ lệ thuận với \({x_2}\) theo hệ số tỉ lệ \(a\)

  Ta có: \({y_2} = a{x_2}\)

  \( \Rightarrow {y_1} – {y_2} = a\,{x_1} – a{x_2} = a\left( {{x_1} – {x_2}} \right)\)

  Do đó: \(y{ _1} – {y_2}\) tỉ lệ thuận với \({x_1} – {x_2}\) theo hệ số tỉ lệ \(a\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )