Biết số Avogadro bằng 6,022.10^23 . Vậy số nguyên tử H có trong 1,8 gam H2O là bao nhiêu ? Giúp mk vs mk cần gấp lm mk hứa sẽ 5vote và cảm ơn ạ

Question

Biết số Avogadro bằng 6,022.10^23 . Vậy số nguyên tử H có trong 1,8 gam H2O là bao nhiêu ?
Giúp mk vs mk cần gấp lm
mk hứa sẽ 5vote và cảm ơn ạ

in progress 0
Autumn 3 tuần 2021-11-17T01:27:33+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T01:28:49+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  nH20=1.8/18=0.1 (mol)

  Số phân tử nước = 0.1x 6,022.10^23

  0.1×6,022.10^23 phân tử nước: 2*(0.1*6,022.10^23)/1=1,2044.10^23 nguyên tử hidro( quy tắc tam suất)..

  0
  2021-11-17T01:29:06+00:00

  Đáp án:

  $n_{H_2O}=\dfrac{1,8}{18}=0,1(mol)$

  $\to n_H=0,1\times 2=0,2(mol)$

  $\to A_H=0,2\times 6,022\times 10^{23}=1,2044\times 10^{23}(nguyen\; tu)$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )