Biết tích 21x22x23x24x25 có kết quả là số có dạng 63*56**. Không nhân trực tiếp kết quả, hãy tìm giá trị của số *

Question

Biết tích 21x22x23x24x25 có kết quả là số có dạng 63*56**. Không nhân trực tiếp kết quả, hãy tìm giá trị của số *

in progress 0
Josie 14 phút 2021-09-08T23:39:30+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T23:40:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   vì ..4x..5=…0 nên tận cùng của 63*56**là 0 và chữ số cạnh nó cũng là 0 

  ta thấy 21×24=504=56×9

  Vậy tích trên chia hết cho 9

  Ta có (6+3+5+6+0+0+*)=20+*

  Vậy * đó bằng 7

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )