biết tiếp tuyến của parabol y=x^2 vuông góc với đường thẳng y=x+2.viết pttt

Question

biết tiếp tuyến của parabol y=x^2 vuông góc với đường thẳng y=x+2.viết pttt

in progress 0
Madelyn 1 tháng 2021-09-06T19:53:58+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T19:55:21+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Vì tiếp tuyến của $(P)$ vuông góc với đường thẳng $y=x+2$
  $\to$Gọi $y=-x+a$ là tiếp tuyến của $(P)$
  $\to x^2=-x+a$ có nghiệm kép
  $\to x^2+x-a=0$ có nghiệm kép
  $\to \Delta=0$
  $\to 1^2-4\cdot 1\cdot (-a)=0$
  $\to a=-\dfrac14$
  $\to y=-x-\dfrac14$ là tiếp tuyến cần tìm 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )