Biet tong cua 3 so la 39700biet tong cua so thu 1 va so thu 2 la 30000tong cua so thu 2 va so thu 3 la 19700tim moi so da cho

Question

Biet tong cua 3 so la 39700biet tong cua so thu 1 va so thu 2 la 30000tong cua so thu 2 va so thu 3 la 19700tim moi so da cho

in progress 0
Parker 1 tháng 2021-08-31T13:34:58+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T13:36:05+00:00

    Bạn tham khảo nha:

                     BG

    Số thứ ba là :

         39700-30000=9700

    Số thứ một là :

         39700-19700=20000

    Số thứ hai là :

         39700-(20000+9700)=10000

                 Đáp số:…..  

    @Hashaki

   

  0
  2021-08-31T13:36:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Số thứ ba là :

  39700 – 30000= 9700 

  Số thứ hai là :

  19700 – 9700 = 10000 

  Số thứ nhất là :

  30000 – 10000 = 20000 

                          Đáp số : Số thứ nhất : 20000

                                        Số thứ hai : 10000 

                                        Số thứ ba : 9700

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )