Biết u8=2346,u9=4650 và Un+1=3Un-2Un-1.Tính U1 U2 U20 U29

Question

Biết u8=2346,u9=4650 và Un+1=3Un-2Un-1.Tính U1 U2 U20 U29

in progress 0
Serenity 3 tuần 2021-08-23T06:02:21+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T06:04:07+00:00

  Đáp án:

  u1=-13782

  U2=-11478

  U20=29994

  U29=50730

   Giải thích các bước giải:

  Ta có U8=U1+(8-1).d  (1) => 2346=U1+7d

  U9=U1+(9-1).d  (2)=> 4650=U1.8d

  Từ (1) &(2)=> U1 = -13782

  d=2304

   => U2 =U1+(2-1).2304=-11478

  =>U20=U1+(20-1).2304=29994

  =>U29=U1+(29-1).2304=50730

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )