Biết X, Y, Z, T là các hợp chất của kim loại Ca. Nung Y thu được X và khí A. Khi cho khí A vào dung dịch chứa chất tan T thu được Y hoặc Z. Xác định X

Question

Biết X, Y, Z, T là các hợp chất của kim loại Ca. Nung Y thu được X và khí A. Khi cho khí A vào dung dịch chứa chất tan T thu được Y hoặc Z. Xác định X, Y, Z, T, A và viết các phương trình hóa học xảy ra.

in progress 0
Emery 1 năm 2021-09-25T14:57:12+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-25T14:58:30+00:00

  Y: $CaCO_3$

  X: $CaO$

  A: $CO_2$

  T: $Ca(OH)_2$

  Z: $Ca(HCO_3)_2$ 

  PTHH:

  $CaCO_3\buildrel{{t^o}}\over\to CaO+CO_2$

  $CO_2+Ca(OH)_2\to CaCO_3+H_2O$

  $2CO_2+Ca(OH)_2\to Ca(HCO_3)_2$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )