Biểu diễn véc tơ c theo 2 véc tơ a và b a) véc tơ c=(-4,7) ; véc tơ a=(2;-1) b=(-3;4) b) c=(-1;3) a=(1;1) b=(2;-3) c) c=(0;5) a=(-4;3) b=(

Question

Biểu diễn véc tơ c theo 2 véc tơ a và b
a) véc tơ c=(-4,7) ; véc tơ a=(2;-1) b=(-3;4)
b) c=(-1;3) a=(1;1) b=(2;-3)
c) c=(0;5) a=(-4;3) b=(-2;-1)
giúp mình nha, mink đang cần gấp

in progress 0
Lydia 1 tháng 2021-08-31T08:35:23+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:36:56+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Biểu diễn $\vec{c}=(c1,c2)$ theo $\vec{a}=(a1,a2)$ và $\vec{b}=(b1,b2)$ suy ra 

  $\vec{c}=m\vec{a}+n\vec{b}\rightarrow (c1,c2)=(ma1+nb1,ma2+nb2)$ 

  Từ đó cho c1=ma1+nb1 và c2=ma2+nb2 giải hệ tìm m,n ta được

   a.$\vec{c}=\vec{a}+2\vec{b}$

   b.$\vec{c}=\dfrac{3}{5}\vec{a}+\dfrac{-4}{5}\vec{b}$

   c.$\vec{c}=\vec{a}-2\vec{b}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )