biểu thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng nêu rõ đơn vị giúp em với

Question

biểu thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng
nêu rõ đơn vị
giúp em với

in progress 0
Hadley 1 năm 2021-11-21T07:19:01+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T07:20:20+00:00

  P=10m (Với P là trọng lượng đơn vị là niutơn Kí hiệu N

                Với m là khối lượng đơn vị là kilôgam kí hiệu kg)

   

  0
  2021-11-21T07:20:28+00:00

  – Công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng là:

  P=10.m trong đó

  P:trọng lượng có đơn vị là N

  m:khối lượng có đơn vị là Kg

  Chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )