Biểu thức nào sau đây là biểu thức đại số A ) x+2xy^2 B ) 4 C ) Cả A và B

Question

Biểu thức nào sau đây là biểu thức đại số
A ) x+2xy^2 B ) 4 C ) Cả A và B D ) Không phải B

in progress 0
Alice 2 tháng 2021-10-05T10:07:16+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T10:08:24+00:00

  Đáp án $A ) x + 2xy^2$

   

  0
  2021-10-05T10:08:39+00:00

  Đáp án: C. Cả A và B

  Giải thích các bước giải:

  Tất cả các số đều là biểu thức đại số, tất cả các biểu thức là biểu thức đại số

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )