Biểu tượng của một chương trình ứng dụng có thể nằm ở đâu?

Question

Biểu tượng của một chương trình ứng dụng có thể nằm ở đâu?

in progress 0
Aubrey 1 tháng 2021-07-28T13:08:36+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T13:09:56+00:00

  Biểu tượng của một chương trình ứng dụng có thể nằm ở màn hình nền, bảng chọn Start, màn hình Start, thanh công việc.

  0
  2021-07-28T13:10:10+00:00

  Biểu tượng của một chương trình ứng dụng có thể nằm ở:

  -Trên màn hình nền.

  -Trên bảng chọn Start.

   -Trên màn hình Start.

   -Trên thanh công việc.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )