. Biểu tượng của văn hóa Chăm pa là: A. Ăng co B. Thành Cổ Loa C.Tháp Bình Sơn

Question

. Biểu tượng của văn hóa Chăm pa là:
A. Ăng co B. Thành Cổ Loa
C.Tháp Bình Sơn D. Khu thánh địa Mỹ Sơn.

in progress 0
Clara 2 tháng 2021-10-20T02:08:47+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T02:09:56+00:00

  Biểu tượng của văn hóa Chăm pa là:

  A. Ăng co

  B. Thành Cổ Loa

  C.Tháp Bình Sơn

  D. Khu thánh địa Mỹ Sơn.

  0
  2021-10-20T02:10:18+00:00

  Biểu tượng của văn hóa Chăm pa là:

  A. Ăng co

  B. Thành Cổ Loa

  C.Tháp Bình Sơn

  D. Khu thánh địa Mỹ Sơn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )