Big C đã đưa ra con số giải cứu dự kiến khoảng 1200 tấn thanh long,2000 tấn dưa hấu hỗ trợ nông dân mang sản phẩm bán trên toàn hệ thống siêu thị và c

Question

Big C đã đưa ra con số giải cứu dự kiến khoảng 1200 tấn thanh long,2000 tấn dưa hấu hỗ trợ nông dân mang sản phẩm bán trên toàn hệ thống siêu thị và các cửa hàng thuộc thương hiệu GO!.Với giá dưa hấu ruột đỏ chỉ 4900 đồng/kg thanh long ruột đỏ và thanh long ruột trắng bình thuận được bán với giá 10900 đồng/kg.Nếu hoàn thành dự kiến đưa ra thì Big C sẽ đem lại cho nông dân bao nhiêu tiền lợi nhuận?Biết rằng tiền đầu tư (công chăm sóc,giống,phân bón,…) trung bình vào mỗi sào dưa hấu hết 6 triệu đồng và thu hoạch được 2 tấn;mỗi sào thanh long hết 12 triệu đồng và thu được 1,5 tấn

in progress 0
Cora 3 tháng 2021-09-23T03:12:38+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T03:13:57+00:00

  Số sào dưa hấu là

  $2.000 : 2 = 1.000$ (sào)

  Số tiền đầu tư vào dưa hấu là

  $1.000 \times 6.000.000 = 6.000.000.000$ (đ) = $6$ (tỉ đồng)

  Số sào thanh long là

  $1.200 : 1,5 = 800$ (sào)

  Số tiền đầu tư vào thanh long là

  $800 \times 12.000.000 = 9.600.000.000$ (đ) = $9,6$ (tỉ đồng)

  Tổng số tiền đầu tư vào thanh long và dưa hấu là

  $6+ 9,6 = 15,6$ (tỉ đồng)

  Số tiền thu đc từ việc bán dưa hấu là

  $2.000 \times 1000 \times 4.900 = 9.800.000.000$ (đ) = $9,8$ (tỉ đồng)

  Số tiền thu đc từ vc bán thanh long là

  $1.200 \times 1000 \times 10.900 = 13.080.000.000$ (đ) = $13,08$ (tỉ đồng)

  Tổng số tiền thu đc là

  $9,8 + 13,08 = 22,88$ (tỉ đồng)
  Vậy lợi nhuận đem lại cho người dân là

  $22,88 – 15,6 = 7,28$ (tỉ đồng)
  Đáp số: $7,28$ (tỉ đồng)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )