Bình đã đọc được 1/ 3 quyển sách thì thấy số trang còn lại là 24 trang . Hỏi quyển sách đó dày bao nhiêu trang ?

Question

Bình đã đọc được 1/ 3 quyển sách thì thấy số trang còn lại là 24 trang . Hỏi quyển sách đó dày bao nhiêu trang ?

in progress 0
Lydia 4 tháng 2021-08-16T04:44:12+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T04:45:37+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Khi đọc được `(1)/(3)` quyển sách thì còn lại số phần quyển sách là :

          `1-(1)/(3)=(2)/(3)` ( quyển sách )

  Quyển sách dày số trang là :

          `24:(2)/(3)=36` ( trang )

               Đáp số : `36` trang

  0
  2021-08-16T04:45:51+00:00

      Phân số biểu thị số trang sách còn lại là:

                  1 – 1/3 = 2/3 (quyển sách)

     Quyển sách đó dày số trang là:

                  24 : 2/3 = 36 (trang sách)

       Vậy quyển sách đó dày 36 trang

  Chúc bạn học tốt!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )