Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được hiểu là bình đẳng về quyền và nghĩa vụ giữa các thành viên trong gia đình trên cơ sở nguyên tắc A. áp đặt.

Question

Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được hiểu là bình đẳng về quyền và nghĩa vụ giữa các thành viên trong gia đình trên cơ sở nguyên tắc
A.
áp đặt.
B.
thị uy.
C.
dân chủ.
D.
chuyên quyền.

in progress 0
Bella 3 tuần 2021-08-25T06:58:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T06:59:13+00:00

  Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được hiểu là bình đẳng về quyền và nghĩa vụ giữa các thành viên trong gia đình trên cơ sở nguyên tắc 
   A.
  áp đặt.
   B.
  thị uy.
   C.
  dân chủ.
   D.
  chuyên quyền.

  0
  2021-08-25T07:00:00+00:00

  C.dân chủ nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )