Bình đi từ nhà đến trường, trong nửa quãng đường đầu Bình đi bộ với vận tốc 3 km/giờ, trong nửa quãng đường còn lại Bình đi xe đạp cùng bạn với vận tố

Question

Bình đi từ nhà đến trường, trong nửa quãng đường đầu Bình đi bộ với vận tốc 3 km/giờ, trong nửa quãng đường còn lại Bình đi xe đạp cùng bạn với vận tốc 9 km/giờ. Biết thời gian Bình đi từ nhà đến trường hết 20 phút, tính quãng đường từ nhà Bình đến trường.

in progress 0
Lydia 1 tháng 2021-10-28T14:09:39+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T14:10:44+00:00

  9 km/giờ gấp 3 km/giờ số lần là:

  9 : 3 = 3 (lần)

  ⇒ Thời gian đi với vận tốc 3 km/giờ gấp 3 lần thời gian đi với vận tốc 9 m/giờ

  Thời gian đi với vận tốc 3 km/giờ là:

  20 : (3 + 1) × 3 = 15 (phút) = 0,25 giờ

  Quãng đường từ nhà Bình đến trường là:

  3 × 0,25 × 2 = 1,5 (km)

  ĐS: 1,5 km

  0
  2021-10-28T14:11:02+00:00

  Vì quãng đường đi là như nhau nên thời gian và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Vậy thời gian đi với vận tốc 3 km/giờ gấp 3 lần thời gian đi với vận tốc 9 km/giờ

  Coi thời gian đi với vận tốc 9 km/giờ là 1 phần thì thời gian đi với vận tốc 3 km/giờ là 3 phần bằng nhau như thế. Tổng số phần bằng nhau là:

         $1+3=4$ (phần)

  Như vậy $20$ phút ứng với 4 phần

  Thời gian đi với vận tốc 9 km/giờ là:

         $20:4=5$ (phút) $=\dfrac{1}{12}$ giờ

  Nửa quãng đường từ nhà đến trường là:

         $9\times\dfrac{1}{12}=0,75$ (km)

  Quãng đường từ nhà đến trường là:

         $0,75\times2=1,5$ (km)

                 Đáp số; $1,5$ km

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )