Bình đựng hỗn hợp O2 và O3 sau 1 thời gian O3 bị pân hủy hết, áp suất khí trong bình tăng thêm 3% (các áp đo cùng đk nhiệt độ, thể tích). Tính % O3 tr

Question

Bình đựng hỗn hợp O2 và O3 sau 1 thời gian O3 bị pân hủy hết, áp suất khí trong bình tăng thêm 3% (các áp đo cùng đk nhiệt độ, thể tích). Tính % O3 trong hỗn hợp

in progress 0
Josephine 4 ngày 2021-12-05T17:58:08+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T17:59:25+00:00

  Đáp án:

   % V O3=6%

  Giải thích các bước giải:

   Áp dụng công thức 

  pV=nRT

  Vì V; R, T không đổi -> p tỉ lệ thuận với n

  Giả sử hỗn hợp ban đầu là 1 mol -> n hỗn hợp sau phản ứng=1.(103%)=1,03 mol

  2O3 —> 3O2

  Gọi số mol O3 là x -> nO2 tạo ra =1,5x

  -> nO2 ban đầu=1-x mol

  -> 1-x +1,5x=1,03 -> 0,5x=0,03-> =0,06

  ->% V O3=0,06/1=6%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )