Bình muốn cắt 1 tấm bìa hình chữ nhật có kích thước bằng 52cm và 36cm thành các mảnh nhỏ hình vuông bằng nhau sao cho tấm bìa được cắt hết ko còn mảnh

Question

Bình muốn cắt 1 tấm bìa hình chữ nhật có kích thước bằng 52cm và 36cm thành các mảnh nhỏ hình vuông bằng nhau sao cho tấm bìa được cắt hết ko còn mảnh nào.Tính độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông (số đo là số tự nhiên, đơn vị đo là cm?

in progress 0
Savannah 4 tuần 2021-11-17T00:07:22+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T00:08:25+00:00

  Đáp án: 4cm

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông là x (cm) (x>0)

  Vì hình chữ nhật được chia đều thành các mảnh nhỏ hình vuông nên 52 và 36 chia hết cho x

  Mà x là độ dài lớn nhất có thể nên x là ƯCLN(52;36)

  $\begin{array}{l}
  52 = {2^2}.13\\
  36 = {2^2}{.3^2}\\
   \Rightarrow ƯCLN\left( {52;36} \right) = {2^2} = 4\\
   \Rightarrow x = 4\left( {cm} \right)
  \end{array}$

  Vậy độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông là 4cm

  0
  2021-11-17T00:08:49+00:00

  gọi a là độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông

  theo đề bài ta có: 52:a ; 36:a và a lớn nhất

  ⇒ a∈ƯCLN(52;36)

  52=2².13

  36=2².3²

  ƯCLN{52;36}=2²=4

  vậy độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông là 4 cm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )