Bk tia ấng truyền từ thủy tinh có chiết suất 1,6 vào không khí vs góc i1 là 30 độ i245 độ i3 60 độ Kết luận của nó là gì

Question

Bk tia ấng truyền từ thủy tinh có chiết suất 1,6 vào không khí vs góc i1 là 30 độ i245 độ i3 60 độ
Kết luận của nó là gì

in progress 0
Mary 2 tháng 2021-10-19T21:54:00+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-19T21:55:33+00:00

  Đáp án:

  \[n = 1,6;{i_1} = {30^0};{i_2} = {45^0};{i_3} = {60^0}\]

  góc igh: 

  \[\sin {i_{gh}} = \frac{1}{n} =  > {i_{gh}} = {38^0}\]

  kl: 
  \[\left\{ \begin{array}{l}
  {i_1} < {i_{gh}}\\
  {i_2},{i_3} > {i_{gh}}
  \end{array} \right.\]

  tia 1 khúc xạ qua mặt phân cách 

  tia 2,3 cho phản xạ toàn phần 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )