Bộ 3 đoạn thẳng nào sau đây KHÔNG THỂ là độ dài 3 cạnh của 1 tam giác? A. 6cm ; 7 cm ; 5cm B. 2 cm ; 3 cm ; 2 cm C. 3 cm ; 2,1 cm ; 5 cm D. 6 dm; 40 c

Question

Bộ 3 đoạn thẳng nào sau đây KHÔNG THỂ là độ dài 3 cạnh của 1 tam giác?
A. 6cm ; 7 cm ; 5cm
B. 2 cm ; 3 cm ; 2 cm
C. 3 cm ; 2,1 cm ; 5 cm
D. 6 dm; 40 cm; 20 cm

in progress 0
Clara 1 tháng 2021-08-07T19:33:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T19:35:04+00:00

  $#Pi$

  Bộ 3 đoạn thẳng nào sau đây KHÔNG THỂ là độ dài 3 cạnh của 1 tam giác?

  A. 6cm ; 7 cm ; 5cm

  B. 2 cm ; 3 cm ; 2 cm

  C. 3 cm ; 2,1 cm ; 5 cm

  D. 6 dm; 40 cm; 20 cm

  Giải thích

  Đổi 6 dm = 60 cm

  6 dm; 40 cm; 20 cm không thể là độ dài 3 cạnh của 1 Δ vì 20 cm+40 cm=60 cm

   

  0
  2021-08-07T19:35:35+00:00

  Bộ 3 đoạn thẳng nào sau đây KHÔNG THỂ là độ dài 3 cạnh của 1 tam giác?

  A. 6cm ; 7 cm ; 5cm

  B. 2 cm ; 3 cm ; 2 cm

  C. 3 cm ; 2,1 cm ; 5 cm

  D. 6 dm; 40 cm; 20 cm

  – Giải thích: Đổi 60 dm = 60 cm

                     Mà 40 cm + 20 cm = 60 cm 

                     60 cm = 60 cm 

  KHÔNG THỂ là độ dài 3 cạnh của 1 tam giác

  ( Bất đẳng thức trong tam giác )

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )